Veel zeevissers vinden de zeebaars de mooiste vis die met de hengel is te vangen. De eerste vangsten worden meestal in het voorjaar gemeld. Aan het eind van oktober, soms begin november, is het helaas weer afgelopen met de zeebaarsvangsten.

zeebaarsIn de zomermaanden is de zeebaars een van de weinige vissen die overdag vanaf de kant is te vangen. Je zult dan wel een stek moeten zoeken die een eindje van de overige zomergasten vandaan ligt, want werpen met een ons ankerlood tussen een paar honderd vakantiegangers is vragen om moeilijkheden.

Gelukkig is dit meestal geen onmogelijke opgave, want juist de plaatsen waar je niet kunt of mag zwemmen zijn vaak typische zeebaarsstekken. Er staat op die plaatsen vaak te veel stroming en er liggen vaak veel stenen op de bodem. Dit zijn de plaatsen waar je de zeebaars moet zoeken. Op deze plaatsen is voor de zeebaars meestal veel voedsel te vinden, zoals kleine visjes, krabben, garnalen en dergelijke. Op plaatsen waar het veel stroomt komen deze diertjes in moeilijkheden en vormen zo een gemakkelijke prooi voor onze rover.

Een nadeel is dat deze plaatsen echte onderlijnvreters zijn. Doordat het er op de bodem bezaaid ligt met stenen, zul je weleens vast komen te zitten met je onderlijn en deze verspelen. Het gebruik van loodlifters kan dit nadeel vaak aanzienlijk beperken.

Verder over zeebaars >>